Carta oberta a Jean-Claude Trichet (BCE)

Wikimedia Commons - JNL

Hola senyors dirigents del Banc Central Europeu (ECB), en especial a vosté, senyor president del mateix, Jean-Claude Trichet. Abans de comentar-li dues coses sobre la seua actuació recent, i en especial les seves declaracions de hui, permetem que li diga que mai no he entés ni he estat d’acord amb el funcionament de la seua institució. En primer lloc, perquè vosté, ni cap dels membres de la direcció del Banc Central Europeu, no tenen cap legitimitat per exercir el seu càrrec. Ningú els vota, ni es presenten a cap eleccions, simplement són enxufats directament pels organismes de la Unió Europea, que molts d’ells – al igual que vostés – tampoc són escollits pels ciutadans europeus. Per tant, resulta curiós que vosté, sense cap mandat explícit de la ciutadania europea, puga decidir que fer amb els nostres diners i dirigir l’economia europea cap on li parega.

El BCE, no ha sigut mai una institució en favor de la ciutadania, si no una institució en favor d’un estatus liberal i tradicional de l’economia. De fet, com vosté ben sap, el seu únic mandat – en principi – és contenir la inflació, la pèrdua de poder adquisitiu. A primera vista, estem d’acord en que és una tasca molt important, no obstant, establir aquest com a objectiu suprem de la governabilitat econòmica sembla un poc exagerat. I ho dic, perquè este objectiu, li porta a vosté per exemple, a anunciar una pujada de tipus d’interès quant a l’Estat Espanyol, Grècia o Irlanda, estan encara passant per greus dificultats econòmiques.

Però anem al que era el meu objectiu amb aquest escrit. Aquest migdia he escoltat les seues paraules que tenien la missió de “tranquilitzar als mercats”, com si no estigueren prou tranquils fent caixa a costa d’especular amb el deute. En la seua intervenció, ha anunciat per una banda el que era esperable, que el BCE seguirà comprant deute públic dels estats en risc, per tal d’alleugerir les “tensions”. Bé, és una forma d’actuar, no li negaré, tot i que podriem prendre mesures més contundents. No obstant, el que m’ha sobtat de la seua intervenció, és l’anunci de barra lliure de diners per als bancs a partir del proper 11 d’agost.

Senyor Trichet, m’ha paregut escoltar a mi les paraules “barra lliure” i “bancs” o és la meva imaginació?

Pot explicar-me vosté com pretén impulsar la recuperació econòmica donant més diners als bancs, quant la major part de governs europeus estan retallant directament en polítiques que afecten als ciutadans (i a la seua despesa)? Si, si, ara vosté m’eixirà en que així, els pobres bancs que estan passant un mal moment, podran tornar a deixar diners a les famílies i a les xicotetes i mitjanes empreses, una forma de canalitzar liquiditat cap al sistema. Però vosté sap perfectament que eixa bonica teoria no es compleix! Que els bancs davant la incertesa acumulen aquests diners als seus balanços i no donen cap prèstec! I els pocs que donen són com l’aval de “Bankia” a Francisco Camps, o els prèstecs de la CAM als consellers del Govern Valencià.

Te davant un greu escenari d’estancament, i possible re-caiguda, de l’economia, i el primer que se li acut a vostè és donar barra lliure als bancs. Sincerament, senyor Trichet, senyors del BCE i de l’UE, esperava que vostès ja havien aprés alguna cosa d’això, però ja veig que no, que pot ser els que manen no són vostès, pot ser vostès són uns manats més.